Fikriniz bizim i?in ?nemli.
Bir web sitesi olu?turun.

Web site Temalar?

Her temada d???nceli tasar?m

Sitenizin her t?rl? cihazda haval? ve profesyonel g?r?nmesine olanak tan?yan en iyi tasar?mc?lar taraf?ndan olu?turulmu? g?zel temalar. Her bir tema sunuma haz?r ve tamamen d?zenlenebilir.

G?r?n?m Temalar
G?r?n?m Temalar

Web siteleri Olu?turucu

Bir web sitesi olu?turmak hi? bu kadar kolay olmam??t?

Sadece hayal g?c?n?zle s?n?rl? olan bir web sitesi kurma ?zg?rl???. Teknik uzmanl?k gerektirmeden size ?zel bir site olu?turmak i?in ihtiyac?n?z olan t?m ara?lar.

S?r?kle & B?rak Olu?turucu

G??l? ara?lar ile m?kemmel bir site olu?turun

?zel yaz? tipleri

Benzersiz yaz? tipleriyle markan?z? ve ki?isel stilinizi g?sterin

PARALLAX & REVEAL

Geli?mi? animasyon efektleriyle ?ne ??k?n

G?r?nt? Edit?r?

Web sitenizden ayr?lmadan profesyonel foto?raflar olu?turun

Video Arka Planlar?

Ziyaret?ilerin sitenize yeniden gelmesini sa?layan dinamik tasar?m ??eleri

Site i?i arama

Ziyaret?ilerinizin do?ru bilgileri h?zl? bir ?ekilde bulmalar?na yard?mc? olun

Video ve Ses

Videolar?n?z? ?arp?c? netlikte g?r?nt?leyin

?zel HTML / CSS ve Javascript kodlar?

?htiyac?n?z olan her ?eyi tamamen ki?iselle?tirme se?ene?i

Entegre analizler

Web sitenizi uzman gibi y?netmek i?in ihtiyac?n?z olan t?m veriler

Mobil Uygulamalar

Son teknoloji ?r?n? mobil uygulamalar, performans?n?z? takip etmeyi, ziyaret?ilerinizle etkile?imde bulunmay? ve sitenizi her yerden y?netmenizi kolayla?t?r?r.

Uygun

Y?netim

Teknik konularla kendinizi yormay?n

Gerisi kolay. Weebly, g?venlik ve altyap? ile ilgilenir, b?ylece web siteniz her zaman h?zl? ?al???r, ?evrimi?i kal?r ve harika g?r?n?r.

BAR?ND?RMA

Weebly'nin ?cretsiz web sitesi bar?nd?rma hizmeti ile ola?an?st? site h?z?n?n ve g?venilirli?inin tad?n? ??kar?n. En iyi k?s?m ne mi? Hi?bir ?ey yapmak zorunda de?ilsiniz, hepsi bedava.

SSL G?VENL???

Tek t?kla SSL sertifikalar?, DDoS Korumas? ve sitenizi g?vende tutmak i?in 7/24 destek ekibi.

DOMAIN Y?NET?M?

Do?rudan Weebly'den bir alan ad? sat?n al?n. Web sitenizi ve alan ad?n?z? tek bir kontrol panelinde y?netin. Zaten bir web siteniz var m?? Alan ad? aktar?m? kolayd?r.

Eposta pazarlama

B?ltenler, terk edilmi? sepet e-postalar? ve ?zel lifecycle marketing programlar? olu?turun.

Dijital Pazarlama

Entegre sosyal medya pazarlamas?, SEO ara?lar? ve AdWords kredisiyle sitenize trafik ?ekin.

Blog Platformu

S?r?kle ve b?rak ile g?zel g?nderiler olu?turun, yorumlar? y?netin ve gelecekteki i?eriklerinizi planlay?n.

Weebly Toplulu?u

Bunu yaln?z yapmak zorunda de?ilsiniz.

7/24 e-posta ve canl? destek, haftal?k olarak yay?nlanan yeni yard?m i?erikleri ve ?zel bir Weebly Toplulu?u, b?y?k fikirlerinizi desteklemeyi bekliyor.

Sevdikleri ?eyi yapan milyonlarca ki?iye kat?l?n

?imdi Ba?la